Les emocions

Senten emocions els gossos? És clar que sí, és evident que nosaltres podem diferenciar quan un gos està content o trist. Sé que hi ha qui no creu amb les emocions dels gossos, però aquí n’anomeno unes quantes:

Por: La por és un sentiment que provoca l’intent de protegir-se, aquesta protecció la pot trobar de diferents maneres: Fugint, mossegant, amagant-se, cargolant-se amb submissió, etc.

Alegria: És un sentiment de benestar una situació que el gos voldria que es repetís, per això, ell intentarà que aquella situació que el fa sentir bé es repeteixi.

Tristesa: És un sentiment en el qual el gos es troba en una situació de pena i que en alguns casos provoca pèrdua d’activitat, disminució de la gana i poques ganes de jugar.

Sorpresa: Ell es queda desconcertat, a vegades desorientat i en alguns casos és millor ajudar-lo a superar aquesta situació.

Aversió: Sentiment que provoca la no acceptació vers una persona o cosa.

Ira: Provoca ràbia i pot reaccionar amb la destrucció o l’agressivitat.

Gelosia: És una emoció o un instint de protecció? Hem de diferenciar quan un gos es posa al mig d’un nado i no deixa que s’apropin a ell, o quan una parella s’abraça i el gos es posa al mig. Poden ser motius diferents, en el primer cas, podria tractar-se de protecció o de gelosia, en canvi en el segon, el més probable és que siguin gelos. Si que és cert que un gos, quan dos persones o gossos juguen o estan junts, té tendència a posar-se al mig i separar-los, ja que ell creu que hi ha perill.

És normal que el gos experimenti totes aquestes emocions durant la seva vida, i nosaltres podem fer molt per a que algunes de les emocions desagradables siguin de més bon portar.

Share

Leave a Reply