Sociabilitat

Entenem per socialització d’un animal la capacitat de conviure adequadament amb individus de la seva espècie o d’altres. Determinaran aquesta capacitat totes les experiències positives que anirà vivint mentre sigui cadell.

En la primera etapa de la seva vida el cadell s’apropa als objectes amb curiositat i sense por. A mida que va madurant anirà perdent aquesta ingenuïtat i es podrà tornar desconfiat i agressiu si les experiències han estat negatives.

Com més experiències agradables visqui un cadell, més possibilitat té d’arribar a ser un adult equilibrat i de poder resoldre qualsevol situació sense espantar-se. L’actitud del propietari amb relació al cadell determinarà el caràcter del futur gos. La sociabilitat és essencial i imprescindible en un gos.

Share

Leave a Reply